Actievoorwaarden Bloemenactie Rietpolis

Actievoorwaarden Bloemenactie Rietpolis

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Bloemenactie” van Rietpolis.nl. In deze actievoorwaarden wordt beschreven hoe de actie werkt, wanneer men in aanmerking komt voor het boeket bloemen en hoe een deelnemer het boeket bloemen ontvangt. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene actievoorwaarden.

1. Partijen

Deze actie wordt georganiseerd door Rietpolis.nl (een label van VLC & Partners B.V.) in samenwerking met Fleurop.

2. Werking van de actie

Alleen particulieren die een offerte aanvragen en vervolgens een inboedel- of opstalverzekering afsluiten bij Rietpolis.nl kunnen deelnemen aan deze actie. Deelnemers ontvangen een uitnodiging tot deelname aan de actie per post of per e-mail. Deelnemers komen in aanmerking voor de actie wanneer telefonisch of via Rietpolis.nl een offerte wordt aangevraagd voor een opstal- en of inboedelverzekering voor hun rietgedekte woning en deze verzekering daadwerkelijk wordt afgesloten.  De deelnemer ontvangt desgevraagd een actiecode die geactiveerd kan worden voor een Fleurop e-voucher ter waarde van €20,-

3. Inwisselen van de actiecode

Rietpolis.nl werkt voor deze actie samen met Fleurop. De actiecodes zijn door Fleurop verstrekt aan Rietpolis.nl. Rietpolis.nl vertrekt de codes weer aan de deelnemers van de actie.

Na ontvangst van de actiecode door een deelnemer gaat deze naar www.fleurop.nl/bloemenactie om de actiecode te activeren. Een deelnemer heeft 6 maanden na offerte datum of na ingang verzekering  de tijd om deze actiecode te activeren.

Niet geactiveerde actiecodes vervallen na 6 maanden. De deelnemer krijgt geen nieuwe code en ook geen vergoeding van de vervallen code.

Na activatie van de actiecode ontvangt de deelnemer via Fleurop een voucher. Deze voucher kan besteed worden  in een Fleurop winkel of op Fleurop.nl.

Zodra Fleurop de voucher heeft verstrekt zijn de leveringsvoorwaarden van Fleurop van toepassing en heeft Rietpolis.nl aan zijn verplichtingen voldaan.

De voucher van Fleurop heeft een geldigheid van 5 jaar en kan in éen keer of in delen besteed worden.

4. Duur van de actie

De bloemenactie voor Rietpolis.nl start op 1 juni 2020 en loopt tot en met 31 juli 2020. Rietpolis.nl kan de voorwaarden voor de actie altijd wijzigen of zonder opgave van redenen de actie direct beëindigen.

5. Algemeen

Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Rietpolis.nl is niet aansprakelijk voor door een deelnemer geleden verlies of schade, die te maken heeft met het deelnemen aan de actie. Over de opzet van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd. Als u een klacht of vragen heeft over deze actie, dan kunt u die sturen naar: particulieren@vlc-partners.nl.

Nadat u de actiecode geactiveerd heeft en klachten of vragen heeft over de voucher, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Fleurop.

Rietpolis.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers om haar motiverende redenen te weigeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Rietpolis.nl.