Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Van Lanschot Chabot

Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Van Lanschot Chabot B.V. Bij het bezoeken van deze website worden mogelijk persoonlijke gegevens van u verwerkt en opgeslagen. In deze privacyverklaring leest u hoe Van Lanschot Chabot met deze gegevens omgaat en uw privacy waarborgt.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Dat kan door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Lees meer over de Cookiewet

Naleving Wet bescherming persoonsgegevens

Van Lanschot Chabot beschermt uw persoonsgegevens. Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Via onze website verzamelen en verwerken wij informatie over bezoekers voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Deze verwerking van persoonsgegevens is vooral gericht op:

  • het aanbieden van informatie over producten en diensten van Van Lanschot Chabot en gerelateerde derden
  • het uitvoeren van promotieactiviteiten
  • het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten
  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
  • het analyseren van gegevens voor statistische doeleinden
  • uw persoonlijke gegevens worden nadrukkelijk niet verkocht of overhandigd aan derden die niet gerelateerd zijn aan de dienstverlening van Van Lanschot Chabot.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die kunnen worden bezocht door middel van aanwezige hyperlinks op de website van Van Lanschot Chabot.

Wijzigingen

Van Lanschot Chabot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Hebt u vragen over deze privacyverklaring of de wijze waarop wij persoonlijke gegevens verwerken? Neemt u dan per e-mail contact met ons op: info@vanlanschotchabot.com