Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden voor u op een rij.
Wat is de herbouwwaarde?

Het bedrag dat nodig is om de woning, en de bijgebouwen, in de huidige staat terug te bouwen.

Hoe berekent u de herbouwwaarde?

Hiervoor bestaan hulpmiddelen zoals een herbouwwaardemeter, stichtingskostenformulier of een taxatie. Bij Rietpolis wordt u sowieso bezocht en wordt samen met u bepaald wat de juiste herbouwwaarde is. Mocht u een van de hulpmiddelen in willen vullen, neem dan contact op met onze adviseur.

Wat is het verschil tussen een geschroefd dak en een traditioneel gelegd dak?

Traditioneel rieten dak: Dit rieten dak heeft een raamwerk op het dak wat bestaat uit balken en latten waar het riet op wordt vastgebonden. Het riet ligt open en is van binnenuit te zien. Hierdoor is het vatbaarder voor brand.

Geschroefd dak: Dit is riet dat op platen geschroefd is. Door die platen is het dak volledig afgesloten. Dit is minder brandgevaarlijk dan traditioneel riet.

Hoe weet u welk type dak u heeft?

Dit is vaak lastig te bepalen. Kunt u aan de binnenkant tegen het riet kijken dan is het traditioneel gelegd. Kijkt u tegen een afwerking, dan kan de rietdekker of wellicht de vorige bewoner u hiermee helpen.

Hoe berekent u de inboedelwaarde?

Hiervoor bestaan hulpmiddelen zoals de inboedelwaardemeter of een inventarisatielijst. Mocht u een van deze hulpmiddelen in willen vullen, neem dan contact op met onze adviseur.

Dient u uw schoorsteen te vegen?

Heeft u een gashaard, dan hoeft u de schoorsteen niet te vegen. Wel wordt er van u verwacht dat de gasinstallatie jaarlijks gekeurd wordt. Heeft u een andere haard, dan dient de schoorsteen jaarlijks geveegd te worden.

Wat is een deugdelijke vonkenvanger?

De Stichting Nationaal Centrum voor Preventie, een instituut van de verzekeraars in Nederland, heeft richtlijnen opgesteld die aangeven waaraan een vonkenvanger moet voldoen en is gebaseerd op (vooral Amerikaans) onderzoek.

De totale doorlaat moet minimaal 4x de oppervlakte van het rookkanaal zijn. Vonkenvangers moeten van roestvrij staal zijn. De maaswijdte van het gebruikte gaas ligt tussen 9,5 en 12,5 mm. De vonkenvanger moet voldoende stevig zijn bevestigd. Het metaalgaas moet gemaakt zijn van rvs met een minimale diameter van 1 mm.

Welke blusmiddelen dienen aanwezig te zijn?

Als u een traditioneel gelegd dak heeft, dan dient er een 6 liter (schuim)brandblusser aanwezig te zijn. Is er een deel waar het riet zichtbaar is, dan dient er een haspel met voldoende druk aanwezig te zijn.

Dient de inboedel- en de woonhuisverzekering bij dezelfde verzekeraar afgesloten worden?

Dit is niet verplicht. Echter, bij een grote schade heeft u vaak te maken met beide verzekeringen en is het vaak prettig als de schade door één verzekeraar wordt afgewikkeld. Ook voorkomt u op dat er zaken dubbel verzekerd zijn, omdat de verzekering bij eenzelfde verzekeraar beter op elkaar is afgestemd.