Bliksemafleider en uw rieten dak

Bliksemafleider en uw rieten dak

Noodzaak of niet?

Bliksemafleider en uw rieten dak

Uit het Nederlands Riet Onderzoek blijkt dat van alle respondenten 14,5% een bliksemafleider op zijn rieten dak heeft. Dat betekent dat ruim 85% geen bliksemafleider heeft. We vroegen de specialisten van de Nederlandse Vakfederatie rietdekkers waar u op moet letten bij een bliksemafleider.

Bij de afweging om een bliksemafleider te plaatsen op het rieten dak zijn twee aspecten van belang. Op de eerste plaats de kans op inslag en als tweede de gevolgen van die inslag.

Wanneer gekeken wordt naar de kans van blikseminslag dan kan een pand met een rieten dak vergeleken worden met elk ander soortgelijk pand. Factoren van invloed kunnen dan bijvoorbeeld zijn: de ligging van het pand; staat het in een woonwijk of in het vrije veld? De hoogte van het pand; is het pand het hoogste punt in de omgeving of wordt het omringd door hoge gebouwen en/of bomen?

De gevolgen van een inslag in een rieten dak kunnen enorm zijn, tenzij op het schroefdak. Daar waar het traditioneel gebonden dak aanzienlijke (brand)schade oploopt als gevolg van de inslag, gebeurt er bij het schroefdak waarschijnlijk erg weinig. De inslag zelf zal een schade veroorzaken maar daar zal het vaak ook bij blijven.

Twijfelt u of u een bliksemafleider nodig heeft voor uw rietgedekte pand? Kijk dan eerst naar het risico op inslag. Is de kans op inslag verwaarloosbaar en kunt u leven met het risico; schaf de bliksemafleider dan niet aan. Is de kans op inslag groter en heeft u een schroefdak? Beschouw het rieten dak dan als een pannendak en maak uw keuze.

Is de kans op inslag groter en u heeft een traditioneel gebonden dak? De Vakfederatie Rietdekkers adviseert u dan om dan advies in te winnen bij een gespecialiseerd bliksem beveiligingsbedrijf. Een afleidingsinstallatie kan hier een goede optie zijn.

Bliksembeveiliging van het rieten dak is niet per definitie noodzakelijk. Wanneer de kans op inslag van bliksem groot wordt geacht dan kan een bliksembeveiliging een goede keuze zijn. Tegenwoordig hoeft een bliksembeveiliging niet meer zichtbaar op het dak geplaatst te worden maar kan deze ook onder het riet toegepast worden. Diverse bedrijven gespecialiseerd in bliksembeveiliging hebben de kennis en kunde om de installatie onzichtbaar (onder het riet en door de spouwmuur) te plaatsen.