Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Is een bliksemafleider verplicht bij Rietpolis?

Nee, deze is niet verplicht voor de verzekering, maar wij raden dit onze klanten wel ten zeerste aan. Met een rietverzekering van Rietpolis is uw woning met rieten kap goed verzekerd bij brandschade als gevolg van blikseminslag. Defecte apparatuur wordt gedekt door de inboedelverzekering. 
 

Hoeveel kost een rieten dak verzekering?

De kosten voor het verzekeren van het schroefdak hoeven niet hoger te liggen dan het verzekeren van een pannendak. Indien u bijvoorbeeld extra maatregelen neemt zoals het installeren van een sprinklerinstallatie en een behandeling van het rieten dak met brandvertragend middel ontvangt u korting op de premie.

Een opstalverzekering voor een traditioneel rieten dak ligt vaak wel hoger door het grotere brandgevaar. 

De gemiddelde kosten voor de verzekering van een huis met een rieten dak liggen dus hoger dan de kosten voor de verzekering van een pannendak. Echter is het mogelijk om met de geschikte maatregelen deze kosten te drukken. Wij bieden graag een passende offerte voor uw rieten dak verzekering!

Welke inboedelverzekering is geschikt voor een rieten dak?

Bij Rietpolis heeft u een complete en passende verzekering voor uw inboedel. Speciaal afgestemd op uw woning met een rieten dak. Zo is uw inboedel verzekerd tegen schade door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, maar ook tegen vallen en omstoten. Lees meer over een inboedelverzekering bij Rietpolis.

Welke woonverzekering is geschikt voor een rieten dak?

Rietpolis is de gespecialiseerde en complete verzekering voor alle typen rieten daken.U krijgt standaard de allrisk dekking. Een allrisk opstalverzekering vergoedt in principe alle schades die onverwachts ontstaan. Dit is de meest uitgebreide dekking die u kunt krijgen voor een opstalverzekering. Zo bent u niet alleen verzekerd bij brand, maar ook bij wateroverlast, stormschade en inbraak.

Ook alle zaken die aan uw woning vastzitten, zijn verzekerd. Zoals antennes, buitenlampen, schuttingen en zonnepanelen. Ook een elektrische laadpaal is gewoon

Wat is het verschil tussen een geschroefd rieten dak en een traditioneel gelegd rieten dak?

Traditioneel rieten dak: Dit rieten dak heeft een raamwerk op het dak wat bestaat uit balken en latten waar het riet op wordt vastgebonden. Het riet ligt open en is van binnenuit te zien. Hierdoor is het vatbaarder voor brand.

Geschroefd dak: Dit is riet dat op platen geschroefd is. Door die platen is het dak volledig afgesloten. Dit is minder brandgevaarlijk dan traditioneel riet.

Hoe weet u welk type rieten dak u heeft?

Het type rieten dak vaak lastig te bepalen. Kunt u aan de binnenkant tegen het riet kijken dan is het traditioneel gelegd. Modernere woningen hebben bijna altijd een schroefdak constructie. Kijkt u tegen een afwerking, maar weet u het niet zeker, dan kan de rietdekker of wellicht de vorige bewoner u hiermee helpen.

Hoe lang gaat een rieten dak mee?

Een rieten dak, mits goed ontworpen, vakkundig aangebracht en goed onderhouden is een verantwoorde investering voor jaren. De levensduur zou minimaal 25 jaar moeten zijn. Maar 40 jaar of langer is geen uitzondering. Garanties voor een bepaalde levensduur zijn echter zelden te geven. De levensduur hangt daarvoor veel te veel van incidentele factoren af. Factoren die de rietdekker niet allemaal in de hand heeft. Het meest bepalend is zonder enige twijfel de hellingshoek van het dakvlak. Ook onderhoud speelt een steeds belangrijkere rol bij het behalen van een optimale levensduur.

Is een rietendak waterdicht?

Het rieten dak is een waterkerende dakbedekking. Dit betekent dat het niet waterdicht is. Hemelwater kan het rietpakket binnendringen, maar door een juiste hellingshoek kan het water voldoende snel afgevoerd worden voordat dit schadelijke gevolgen heeft voor het riet. Het is om deze reden dat de hellingshoeken van een rieten dak zo steil als mogelijk dienen te zijn. De hellingshoek van een rieten dak is maar 1 van de vele factoren die de kwaliteit van een rieten dak bepalen.

 

Wanneer heeft het rieten dak onderhoud nodig?

Regelmatig preventief onderhoud is altijd verstandig. Rieten daken hebben gemiddeld om de twee jaar een nieuwe coating nodig. Om de vier jaar lopen rietdekkers het dak na op schade en slijtplekken. Elke acht jaar gaat de rietdekker het complete dak uitvoerig inspecteren.

Als de individuele stengels door vervuiling met mossen en algen niet meer te onderscheiden zijn, of wanneer het dak er niet langer strak en vlak bij ligt is het verstandig om onderhoud te laten plegen. Wanneer het rieten dak sneller achteruit gaat dan gewenst, heeft het waarschijnlijk te weinig onderhoud gehad. Vaak kunt u dit voorkomen door regelmatig naar uw rieten kap te laten kijken en zo nodig onderhoud uit te voeren.

Welke blusmiddelen moeten aanwezig te zijn?

Een opstalverzekering stelt eisen aan de aanwezige blusmiddelen. Het is belangrijk dat u aan deze eisen voldoet. Als u een traditioneel gelegd dak heeft, dan moet er een 6 liter (schuim)brandblusser aanwezig zijn in de woning. Is er een deel waar het riet zichtbaar is, dan dient er een haspel met voldoende druk aanwezig te zijn.

Hoe ziet de onderhoudsbeurt van rieten daken eruit?

Om de oude daken weer een frisse uitstraling te geven en de levensduur te verlengen laat u uw dak onderhouden. Hierbij worden algen, mos en het verteerde riet weggehaald. Op de dunste plekken van het rieten dak wordt er vaak extra riet bijgestoken, om het dak te versterken. Ook werken de rietdekkers het hele dak van boven naar beneden af door het dak en de voegen na te kijken.

Wat is een goede vonkenvanger?

De Stichting Nationaal Centrum voor Preventie, een instituut van de verzekeraars in Nederland, heeft richtlijnen opgesteld die aangeven waaraan een vonkenvanger moet voldoen. 

De richtlijnen zijn: vonkenvangers moeten van roestvrij staal gemaakt zijn en moet stevig bevestigd zijn. De totale doorlaat moet minimaal 4x de oppervlakte van het rookkanaal zijn. De maaswijdte van het gebruikte gaas ligt tussen 9,5 en 12,5 mm. Het metaalgaas moet gemaakt zijn van rvs met een minimale diameter van 1 mm.

Moet u uw schoorsteen laten vegen bij een woning met een rieten dak?

Heeft u een gashaard, dan hoeft u de schoorsteen niet te vegen. Wel wordt er van u verwacht dat de gasinstallatie jaarlijks gekeurd wordt. Heeft u een andere haard? Dan is het belangrijk en veilig dat de schoorsteen jaarlijks geveegd wordt.

Wat kost een verzekering voor een schroefdakconstructie?

Het meest brandveilige type rieten dak is met een schroefdakconstructie. Dit rieten dak heeft daardoor ook de laagste premie voor een rieten dak verzekering. Onze adviseur maakt graag een offerte op maat voor uw woning met een rieten schroefdakconstructie.

Wat kost een verzekering voor een traditioneel rieten dak?

Het traditioneel rieten dak heeft een open-constructie. Het riet is op de latten gebonden en kan hierdoor goed ventileren. Door deze luchttoevoer verspreidt de brand zich vaak snel. Hierdoor kent het dit type rieten dak een hogere premiestelling voor de opstalverzekering.

Als het dakbeschot aan de binnenzijde brandwerend is afgetimmerd (met bijvoorbeeld gipsplaten), dan is dit weer gunstig voor de premie van uw verzekering. Onze adviseur maakt graag een offerte op maat voor uw traditioneel rieten dak.

 

Hoe zit het met andere dakconstructies?

Het schroefdak en traditioneel rieten dak komen het meest voor in Nederland. Andere constructies zijn natuurlijk ook mogelijk, bijvoorbeeld deels pannen, deels riet. Door een huisinspectie brengen wij uw dak en de conditie van uw dak in kaart. Bij het aanvragen van de offerte houden we ook rekening met uw dakconstructie.

Wat is de herbouwwaarde van een woning met rieten dak?

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om de woning, en de bijgebouwen, in de huidige staat terug te bouwen. De herbouwwaarde wordt bepaald op basis van de woninggegevens zoals oppervlakte.

Moet de inboedel- en de woonhuisverzekering bij dezelfde verzekeraar afgesloten worden?

Dit is niet verplicht. Maar bij een grote schade heeft u vaak te maken met beide verzekeringen. Dan is het prettig als de schade door één verzekeraar wordt afgewikkeld. Ook voorkomt u op dat er zaken dubbel verzekerd zijn, omdat de verzekering bij eenzelfde verzekeraar beter op elkaar is afgestemd.

Hoe berekent u de waarde van de inboedel?

Hiervoor bestaan hulpmiddelen zoals de inboedelwaardemeter of een inventarisatielijst. Bij Rietpolis wordt uw inboedel zonder een een waardebepaling verzekerd. U heeft dus altijd een garantie tegen onderverzekering en bent altijd voldoende verzekerd.