Veelgestelde vragen

Dient de inboedel- en de woonhuisverzekering bij dezelfde verzekeraar afgesloten worden?

Dit is niet verplicht. Echter, bij een grote schade heeft u vaak te maken met beide verzekeringen en is het vaak prettig als de schade door één verzekeraar wordt afgewikkeld. Ook voorkomt u op dat er zaken dubbel verzekerd zijn, omdat de verzekering bij eenzelfde verzekeraar beter op elkaar is afgestemd.

Dient u uw schoorsteen te vegen?

Heeft u een gashaard, dan hoeft u de schoorsteen niet te vegen. Wel wordt er van u verwacht dat de gasinstallatie jaarlijks gekeurd wordt. Heeft u een andere haard, dan dient de schoorsteen jaarlijks geveegd te worden.

Hoe berekent u de herbouwwaarde?

Hiervoor bestaan hulpmiddelen zoals een herbouwwaardemeter, stichtingskostenformulier of een taxatie. Bij Rietpolis wordt u sowieso bezocht en wordt samen met u bepaald wat de juiste herbouwwaarde is. Mocht u een van de hulpmiddelen in willen vullen, neem dan contact op met onze adviseur.

Hoe berekent u de inboedelwaarde?

Hiervoor bestaan hulpmiddelen zoals de inboedelwaardemeter of een inventarisatielijst. Mocht u een van deze hulpmiddelen in willen vullen, neem dan contact op met onze adviseur.

Hoe weet u welk type dak u heeft?

Dit is vaak lastig te bepalen. Kunt u aan de binnenkant tegen het riet kijken dan is het traditioneel gelegd. Kijkt u tegen een afwerking, dan kan de rietdekker of wellicht de vorige bewoner u hiermee helpen.

Hoe lang gaat een rieten dak mee?

Het rieten dak is een waterkerende dakbedekking. Dit betekent dat zij niet waterdicht is. Hemelwater kan het rietpakket binnendringen maar door een juiste hellingshoek kan het water voldoende snel afgevoerd worden voordat dit schadelijke gevolgen heeft voor het riet. Het is om deze reden dat de hellingshoeken van een rieten dak zo steil als mogelijk dienen te zijn. De hellingshoek van een rieten dak is maar 1 van de vele factoren die de kwaliteit van een rieten dak bepalen.

Alle levensduur bepalende factoren komen neer op het principe: hoe droger het rieten dak is en blijft, hoe langer de levensduur.

Het maken van een goed rieten dak met een zo hoog als mogelijke levensduur is een samenspel tussen architect, bouwer, rietdekker en eigenaar. Indien een goed ontwerp, op de juiste wijze gebouwd, door de rietdekker volgens de eisen en met een eerste soort riet gedekt, en door de gebruiker van het pand zorgvuldig onderhouden wordt, dan haalt men een lange levensduur. Maakt de architect echter een slecht ontwerp (bijv. onvoldoende hellingshoek) dan kan de rietdekker er nog zulk goed riet op maken, de levensduur zal altijd minder zijn dan bij een voor het rieten dak zeer goed ontwerp.

Een rieten dak, mits goed ontworpen, vakkundig aangebracht en goed onderhouden is een verantwoorde investering voor jaren. De levensduur zou minimaal 25 jaar moeten zijn. Maar 40 jaar of langer is geen uitzondering. Garanties voor een bepaalde levensduur zijn echter zelden te geven. De levensduur hangt daarvoor veel te veel van incidentele factoren af. Factoren die de rietdekker niet allemaal in de hand heeft. Het meest bepalend is zonder enige twijfel de hellingshoek van het dakvlak. Ook onderhoud speelt een steeds belangrijkere rol bij het behalen van een optimale levensduur.

Opmerking: Er zijn twee soorten levensduur: de functionele en de esthetische.
- Functioneel : hoe lang blijft het dak waterdicht (gemiddeld meer dan 35 jaar)
- Esthetisch : een nieuw dak is mooier dan een oud dak.

Hoe ziet de onderhoudsbeurt van deze rieten daken eruit?

Om de oude daken weer een frisse uitstraling te geven en de levensduur te verlengen laat u uw dak onderhouden. Hierbij worden algen, mos en het verteerde riet weggehaald. Op de dunste plekken van het rieten dak wordt er vaak extra riet bijgestoken, om het dak te versterken. Ook werken de rietdekkers het hele dak van boven naar beneden af door het dak en de voegen na te kijken.

Wanneer heeft het rieten dak onderhoud nodig?

Als de individuele stengels niet meer te onderscheiden zijn, of wanneer er een boom onder de nok uitgroeit, is het verstandig om onderhoud te laten plegen. Wanneer het rieten dak sneller achteruit gaat dan gewenst, heeft het te weinig onderhoud gehad. Vaak kunt u dit voorkomen door regelmatig naar uw rieten kap te laten kijken en zo nodig onderhoud uit te voeren.

Wat is de herbouwwaarde?

Het bedrag dat nodig is om de woning, en de bijgebouwen, in de huidige staat terug te bouwen.

Wat is een deugdelijke vonkenvanger?

De Stichting Nationaal Centrum voor Preventie, een instituut van de verzekeraars in Nederland, heeft richtlijnen opgesteld die aangeven waaraan een vonkenvanger moet voldoen en is gebaseerd op (vooral Amerikaans) onderzoek.

De totale doorlaat moet minimaal 4x de oppervlakte van het rookkanaal zijn. Vonkenvangers moeten van roestvrij staal zijn. De maaswijdte van het gebruikte gaas ligt tussen 9,5 en 12,5 mm. De vonkenvanger moet voldoende stevig zijn bevestigd. Het metaalgaas moet gemaakt zijn van rvs met een minimale diameter van 1 mm.

Wat is het verschil tussen een geschroefd dak en een traditioneel gelegd dak?

Traditioneel rieten dak: Dit rieten dak heeft een raamwerk op het dak wat bestaat uit balken en latten waar het riet op wordt vastgebonden. Het riet ligt open en is van binnenuit te zien. Hierdoor is het vatbaarder voor brand.

Geschroefd dak: Dit is riet dat op platen geschroefd is. Door die platen is het dak volledig afgesloten. Dit is minder brandgevaarlijk dan traditioneel riet.

Welke blusmiddelen dienen aanwezig te zijn?

Als u een traditioneel gelegd dak heeft, dan dient er een 6 liter (schuim)brandblusser aanwezig te zijn. Is er een deel waar het riet zichtbaar is, dan dient er een haspel met voldoende druk aanwezig te zijn.