Disclaimer

Deze website is een uitgave van Van Lanschot Chabot.  De teksten op de website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen. Eventuele handelingen die particulieren of bedrijven verrichten op basis van de informatie op deze website zijn voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

Van Lanschot Chabot  is gevestigd te ’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16030436. Van Lanschot Chabot staat als financieel dienstverlener in het kader van de Wet op het financieel toezicht geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, nr. 12016988.

Voor meer informatie over Van Lanschot Chabot en haar dienstverlening kunt u, naast de informatie op deze website, ook terecht bij uw adviseur.