Een zwembad onder een rieten dak?

Een zwembad onder een rieten dak?

Waar moet u dan op letten?

Binnenzwembad

Zwembad in uw woning? Ook hier gaat in principe de vuistregel op: maak de onderconstructie helemaal open of helemaal dicht.

De temperatuur in de ruimte rond het zwembad zal 20 graden of hoger zijn. De relatieve luchtvochtigheid zal al gauw 70% of hoger zijn. Dit zijn extreme, zeer vochtige omstandigheden met een zeer hoge dampdruk (tot 2320 Pascal). Een inpandig zwembad met een geheel open traditioneel gedekt rieten dak is in de praktijk geen optie. Niet alleen zal het zeer oncomfortabel zijn in de winter bij een redelijke windbelasting, het zal er behoorlijk tochten, hierdoor zal er nogal wat energieverlies optreden. Zelfs bij windstil weer zal het dak continu staan te dampen. 

U moet dus wel kiezen voor een geheel dampdichte onderconstructie. Een onderconstructie bestaande uit standaard isolatiepanelen met daarin een dampremmende folie verwerkt is in dit geval zelfs niet dampdicht genoeg. Er blijft altijd een zeker restrisico over omdat de naadafwerking tussen de isolatieplaten onderling in de standaard versie niet dampdicht genoeg zal blijken te zijn. Men moet de naden aan de binnenzijde aanvullend afplakken met aluminiumtape van voldoende breedte (bijvoorbeeld 15 cm), zodat werkelijk de gehele dakconstructie dampdicht is. Ook de nokconstructie en over de hoek- en kilkepers moet gezorgd worden voor deze dampdichte uitvoering. Dit kan praktisch alleen wanneer de panelen van binnenuit niet zichtbaar zijn.

Er moet dan dus nog een aanvullende afwerklaag aan de binnezijde geplaatst worden, zoals bijvoorbeeld een verlaagd plafond, of een afwerking met schroten.
Om bovenstaande problemen te omzeilen kan in dit geval beter voor de Gerpan constructie worden gekozen.
Deze bestaat uit:

Een plaatmateriaal van minimaal 18 mm dikte over de sporen of gordingen constructie. 
Hierover een dampdichte laag (relatief simpel aan de buitenzijde aangebracht, bijvoorbeeld Lapfix). 
Hierover de Gerpan panelen.

Natuurlijk kunt u in plaats van de Gerpan panelen ook zelf een constructie opbouwen uit:

  • Als eerste weer het plaatmateriaal van minimaal 18 mm dikte. 
  • Hierover de dampdichte laag ook daadwerkelijk dampdicht aangebracht, bijvoorbeeld lapfix. 
  • Hierop tengels (sporen) van voldoende hoogte. 
  • Tussen de tengels het isolatie materiaal (bijvoorbeeld steenwol). 
  • Over de tengels (en isolatie) een schroefplaat (bijvoorbeeld OSB-plaat 15mm).

Het grote voordeel van deze twee opbouwen is, dat met een geringe inspanning, de dampdichte laag, ook daadwerkelijk dampdicht kan worden aangebracht, (omdat men deze laag in deze twee gevallen aan de buitenzijde aan kan brengen, zonder dat men daarbij allerlei vervelende obstakels tegenkomt). Vraag bij bouwplannen uw rietdekker om een advies op maat. 

Bron: Vakfederatie Rietdekkers

offerte aanvragen gratis rietconsult