Natte en droge periodes in Nederland – hoe onderhoud je je rieten dak?

Natte en droge periodes in Nederland – hoe onderhoud je je rieten dak?

Hieronder vind je tips over hoe je je rieten dak kunt beschermen tegen de gevolgen van natte en droge periodes.

Als natuurlijk product kan riet extra kwetsbaar zijn voor de weerselementen. Daarbij krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met wateroverlast door extreme regenval of is er juist sprake van langdurige droogte. Wij geven een aantal tips hoe u uw rieten kap kunt beschermen tegen de gevolgen van natte en droge periodes.

Een rieten kap is onderhevig aan slijtage als gevolg van wind, regen en zon. Normaliter zou u bij regelmatig onderhoud een gemiddelde levensduur mogen verwachten van minimaal 25 jaar. Door extreme weersomstandigheden kan de levensduur helaas aanzienlijk worden verkort of kan er zelfs acute schade ontstaan, met alle (financiële) gevolgen van dien. 

De gevolgen van wateroverlast voor uw rieten kap

Extreme regenval kan zowel direct als indirect voor schade zorgen aan uw rietgedekte woning. Bij directe schade kunt u denken aan lekkage, bijvoorbeeld doordat regenwater onder het rietdek terechtkomt en uw woning inloopt. 

Met optimale drainage kunt u het regenwater beter afvoeren en de kans op directe lekkage verkleinen, ook bij extreme regenval. Voor optimale afwatering zijn goed werkende en schone dakgoten onmisbaar. De meeste rieten daken bieden echter geen geschikte plek voor een traditionele dakgoot. In feite zorgt het riet zelf al voor goede afwatering, maar met name rondom dakkapellen of de schoorsteen kan het water soms lastiger weg. Zorg daarom dat er op deze plekken een goede afwatering is.

Verder is de aanleg van een drainagegoot rondom uw rietgedekte woning belangrijk om plasvorming te voorkomen. 

Vochtproblemen op lange termijn

Naast directe wateroverlast kunnen over een langere periode vochtproblemen in uw woning ontstaan. Wanneer er teveel mos of algen zich op uw rietdek vormt, blijft vocht te lang onder het rietdek zitten en kan dit het riet op ten duur aantasten. Met name dakdelen die weinig zon krijgen zijn extra kwetsbaar voor mosvorming.  

Het probleem is dat dergelijke vochtproblemen van buitenaf vaak niet direct zichtbaar zijn, omdat eventuele schimmelvorming onder het rietdek begint. In het ergste geval moet het rietdek dan in zijn geheel vervangen worden. 

Ziet u (te)veel mos en algen op uw rieten kap? Dan kunt u dit laten verwijderen door een professionele rietdekker. Zij zorgen ervoor dat het rietdek weer goed kan ademen, waardoor vocht niet te lang blijft hangen. 

De risico’s van langdurige droogte voor uw rieten dak

Hoewel teveel vocht het riet kan aantasten, kan te droog riet helaas ook risico’s met zich meebrengen voor met name de brandveiligheid van uw woning. Droog riet is namelijk extra kwetsbaar voor brand. Een klein onschuldig vonkje vanuit uw schoorsteen kan dan al voldoende zijn voor het ontstaan van een woningbrand. 

Periodes van lange droogte vinden veelal in de zomer plaats, maar ook in de winter kan dit gebeuren. Met name de combinatie van vrieskou, wind en een lage luchtvochtigheid kunnen het riet snel doen drogen. 

Het beste wat u tijdens een periode van lange droogte kunt doen is tijdelijk niet stoken met uw haard of houtkachel. Ook andere vormen van open vuur, zoals vuurkorven, barbecues en vuurwerk, kunt u tijdens perioden van droogte het beste uit de buurt houden van uw rietgedekte woning.   

Rietpolis denkt graag met u mee over het samenstellen van de beste rietverzekering, waarmee uw unieke woning met rieten kap gedekt is bij schade door extreem weer.