Renoveren van uw rieten dak

Renoveren van uw rieten dak

Alle opties op een rij

Uw rieten dak is onderhevig aan slijtage als gevolg van wind, regen en zon. Uiteindelijk moet als gevolg van deze weersomstandigheden de gehele kap worden vervangen, wat een ingrijpende en kostbare onderneming is. Om de levensduur van uw rieten kap te verlengen kan een renovatie een goede oplossing zijn. Bovendien zijn er meerdere mogelijkheden en technieken om uw rieten dak te renoveren, zodat deze weer vele jaren mee kan.

Riet is een natuurlijk product en vraagt daarom om regelmatig onderhoud. Door invloeden van de directe omgeving, vocht, zon en wind, zal de kwaliteit van het riet langzaam afnemen. Hierdoor kunnen er uiteindelijk kwetsbare plekken in uw rieten dak ontstaan. Dit kan op den duur zelfs leiden tot problemen, zoals rotting en lekkage.

Levensduur en onderhoudsgevoeligheid

Hoe snel het slijtageproces gaat en welke levensduur u mag verwachten van uw rieten dak, hangt van meerdere factoren af: 

  • Ligging/locatie;
  • Kwaliteit van het gedekte riet;
  • De hellingshoek van uw rieten kap;
  • De onderconstructie;
  • Detaillering en aanwezigheid van dakkapellen/dakramen.

Met name vocht speelt een belangrijke rol bij het slijtageproces van uw rieten kap. Staan er bijvoorbeeld veel bomen rondom uw woning? Dan heeft u sneller last van alg en mosvorming op uw rieten kap. Door mosvorming blijft vocht langer vastzitten in het riet, wat slijtage in de hand werkt. Ook de hoeveelheid zon of schaduw bepaalt hoe lang het riet vochtig blijft, evenals de hellingshoek van uw kap. Hoe steiler, hoe beter. 

De bovenstaande factoren bepalen daarom mede welk onderhoud en met welke frequentie uw rieten dak nodig heeft. Dankzij goed onderhoud vertraagt u het slijtageproces en bevordert u de levensduur. 

Wanneer regulier onderhoud niet meer volstaat

Uiteindelijk zal alleen regulier onderhoud niet meer volstaan om uw rieten dak in orde te houden. Dat betekent niet dat u direct het hele dak hoeft te vervangen. In veel gevallen kan renovatie uitkomst bieden, waarbij de kwetsbare plekken worden hersteld en het gehele dak grondig wordt schoongemaakt. 

Voor het renoveren zijn meerdere opties mogelijk en de beste methode voor uw rieten dak is afhankelijk van de mate van slijtage en schade. Een erkend rietdekker kan dit ter plaatse beoordelen. 

In alle gevallen zal de rietdekker het rieten dak eerst schoonmaken en ontdoen van eventueel mos en alg. Vaak is er na de schoonmaak pas duidelijk hoeveel zwakke plekken het dak daadwerkelijk heeft en welke renovatiemethode nodig is. 

Bijsteken

Deze methode wordt alleen toegepast op daken waarvan het rietdek overal nog minstens 15 centimeter dik is. De rietdekker zal op de kwetsbare plekken nieuwe rietstengels van 40 tot 60 centimeter bijsteken en versleten garen waar nodig vervangen. De gaarden worden of blijven dus zichtbaar. 

Na het bijsteken wordt de kap afgedreven/aangeklopt en nogmaals schoongemaakt, zodat nieuwe algen en mos geen kans krijgen. Het bijsteken is relatief gezien de minst arbeidsintensieve en daarom goedkoopste renovatiemethode. 

Opstoppen en doordekken

Heeft er meer slijtage plaatsgevonden? Dan moet het rietdek weer op dikte worden gebracht. Na een grondige schoonmaakbeurt wordt het riet teruggetrokken, waardoor ook eventueel onderliggende problemen aan het oppervlak komen. Waar nodig worden er nieuwe rietstengels van minimaal 70 centimeter lang bijgestoken. Bij opstoppen wordt het nieuwe riet waar nodig met gaarden om het bestaande riet vastgebonden. De gaarden blijven daardoor zichtbaar. Het dak wordt vervolgens afgedreven en schoongeveegd. 

Bij doordekken of blank verstoppen vindt grotendeels hetzelfde proces plaats, echter wordt het oude riet dermate teruggetrokken dat er ook ruimte onder de gaarden ontstaat. Het nieuwe riet kan daardoor aan het dak worden bevestigd en is van buitenaf niet zichtbaar. 

Voor het opstoppen en doordekken heeft een rietdekker meer materialen en manuren nodig, waardoor deze renovatiemethoden meer geld kosten dan alleen bijsteken. 

Dankzij een grondige renovatie kan uw rieten kap 5 tot 15 jaar of langer mee. In combinatie met een goede rietverzekering is uw rieten dak bovendien goed verzekerd bij calamiteiten, zoals brand- of stormschade.

offerte aanvragen gratis rietconsult