Subsidie rieten dak? Soms is dat mogelijk voor renovatie of vervanging van uw rieten kap

Subsidie rieten dak? Soms is dat mogelijk voor renovatie of vervanging van uw rieten kap

Met name voor monumentale panden zijn er mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies

Het renoveren of vervangen van een rieten dak is een kostbare aangelegenheid. In sommige situaties kunt u gebruik maken van subsidie om deze investering deels mee te financieren. Met name voor monumentale panden zijn er mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies. Welke subsidies zijn er allemaal en bij welke overheidsinstanties kunt u hiervoor terecht? Wij zochten het voor u uit. 

Het vervangen of renoveren van een rieten dak vraagt om een flinke investering. Wie goed voor zijn rieten kap zorgt en regelmatig onderhoud pleegt kan de levensduur aanzienlijk verlengen, maar uiteindelijk moet elk rieten dak een keer vervangen of grondig gerenoveerd worden. 

Renovatie een grote investering
De kosten voor vervanging van uw rieten dak kunnen per situatie flink verschillen en zijn afhankelijk van meerdere factoren, zoals:

  • Oppervlakte van het dak;
  • Het type riet en de kwaliteit van het riet;
  • Aanwezigheid van bijzonderheden, zoals dakkapellen of dakramen;
  • De hellingsgraad van het dak;
  • De hoogte en moeilijkheidsgraad voor rietdekkers om overal bij te kunnen komen. 

Daarnaast kunnen de kosten per rietdekkersbedrijf verschillen en de kosten voor uw rieten dak bepaald worden door marktwerking. Zo zijn de kosten van bouwmaterialen als hout recent fors gestegen. Ongeacht de situatie praat u al snel over een totaalkostenplaatje van tienduizenden euro’s. 

Subsidies en monumentale panden
Het uitzoeken van de subsidiemogelijkheden kan erg ingewikkeld en tijdrovend zijn. Daarom hebben wij de meest voorkomende situaties voor u op een rij gezet.

Voor nieuwbouwwoningen of woningen die nog niet eerder een rieten dak hebben gehad, zijn er nagenoeg geen subsidies beschikbaar. 

Voor bestaande rietgedekte woningen en vooral voor woningen of objecten met een monumentale status, zijn er weldegelijk mogelijkheden voor subsidies. Dit hangt onder andere af van het bouwjaar, de historische waarde en in hoeverre het pand zichtbepalend is voor de omgeving. Subsidies voor het vervangen van een rieten dak gelden overigens niet alleen voor woonhuizen of woonboerderijen, maar ook voor bijgebouwen zoals schuren. 

Heeft u een rijksmonument zonder woonfunctie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de SIM regeling (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten). U ontvangt dan een subsidie voor de onderhoudskosten.  

Waar kunt u terecht voor subsidieaanvragen?
Het meest ingewikkelde aspect van subsidies is het vinden van de juiste overheidsinstantie waar u dit kunt aanvragen. Regelingen voor subsidies worden namelijk op drie niveaus bepaald:

  • Gemeentelijke regelingen;
  • Provinciale regelingen;
  • Landelijke regelingen.

Daarnaast kan het subsidiebeleid per gemeente of provincie ook weer verschillen. Ons belangrijkste advies is om ruim voor u begint met het vervangen of renoveren van uw rieten dak contact op te nemen met uw gemeente. Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar de juiste instantie. Bovendien wordt er gewerkt met vastgestelde subsidiepotjes, waarvan het maximale budget voor een jaar is vastgesteld. Met andere woorden; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

Hypothecaire voordelen 
Naast subsidies kunt u ook op andere manieren profiteren van financiële voordelen wanneer u grootse verbouwplannen heeft voor uw rietgedekte woning. 

Voor rijksmonumenten kan er bijvoorbeeld een restauratiefonds hypotheek met gunstige voorwaarden en een lage rente worden afgesloten. 

Voor gemeentelijke of provinciale monumenten is de cultuurfonds hypotheek in het leven geroepen, terwijl de provincie Noord-Holland zijn eigen Noord-Hollandse monumenten hypotheek aanbiedt. 

Hulp nodig? 
Het landschap voor subsidieregelingen is continu aan verandering onderhevig. De meeste rietdekkers kunnen u adviseren over het financieren van een grootscheepse renovatie. Vergeet ten slotte natuurlijk niet om uw woning met nieuwe rieten kap opnieuw te laten taxeren. Dit kan zowel voor uw hypotheek als rietverzekering belangrijk zijn. Rietpolis staat u in dat geval  graag bij met advies!