Alles wat u moet weten over het verzekeren van een monument met rieten dak

Alles wat u moet weten over het verzekeren van een monument met rieten dak

Monumentale gebouwen in combinatie met een rieten dak vormen een uniek stukje Nederlands erfgoed. Het verzekeren van een monumentaal gebouw vraagt daarom om een zorgvuldige aanpak, met veel maatwerk en deskundig inzicht. Wij vertellen u hoe u weet of uw monument met rieten dak goed is verzekerd bij calamiteiten.

 

Bij het verzekeren van een gebouw met rieten dak komt veel meer kijken dan bij een standaard pannendak. Niet elke woonverzekeraar is bijvoorbeeld op de hoogte van het type dakconstructies of kan het risico op onder andere brand correct inschatten. Wanneer een rietgedekt object ook over een monumentale status beschikt, brengt dit mogelijk extra uitdagingen met zich mee wat betreft het verzekeringsproces. 

 

Een monumentaal gebouw komt met voor- en nadelen

Nederland heeft vele historische panden met een monumentale status, van bijzondere grachtenpanden in binnensteden tot eeuwenoude boerderijen op het platteland.  Tegelijkertijd betekent de monumentale status dat u zich als eigenaar aan extra regels en verantwoordelijkheden moet houden:

  • Historische gebouwen hebben veel en regelmatig onderhoud nodig
  • Het onderhoud is kostbaar omdat u afhankelijk bent van traditionele materialen en specialistische vaklieden.
  • Aanpassingen en verbouwingen moeten altijd in overleg met uw gemeente gebeuren. 
  • De verzekeringskosten voor een monument kunnen hoog oplopen.

Het bezit van cultureel erfgoed is daarom niet voor iedereen weggelegd. Maar wie deze uitdaging wel aan wil gaan geniet van een hele unieke woonplek met een rijke geschiedenis. Via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u vaak veel informatie en details over de geschiedenis van uw woning vinden. Ook kan de overheid u middels subsidies vaak tegemoetkomen in het behoud en onderhoud van uw historische pand. 

 

Speciale zorg en aandacht voor het verzekeren

Bij calamiteiten is het natuurlijk belangrijk dat uw historische pand goed is verzekerd. De meest voorkomende vormen van schade aan monumenten worden veroorzaakt door brand en natuurrampen, zoals storm of blikseminslag. Daarbovenop zijn gebouwen met rieten dak extra kwetsbaar voor brandschade.

Juist omdat de herstelkosten voor monumentale gebouwen met een rieten dak hoog kunnen oplopen, is een goede dekking van groot belang. 

Helaas volstaat een standaard opstalverzekering voor u niet. Het verzekeren van een monumentaal pand mét rieten dak vraagt om specialistische kennis en betreft altijd maatwerk. Zo moet het object eerst getaxeerd worden door een expert op het gebied van historisch vastgoed. Hiermee kan onder andere de herbouwwaarde worden bepaald. De taxateur houdt hierbij rekening met de bijzondere kosten die nodig zijn voor het herstel over de restauratie.

Een gespecialiseerde verzekeraar in rietgedekte monumenten kan daarnaast een nauwkeurige inschatting maken van de risico’s. Hiervoor wordt er onder andere gekeken naar het type rieten dak. Het brandrisico voor een gebouw met schroefdak liggen lager dan bij een object met traditionele rieten dakconstructie. 

Ook kan uw rietverzekeraar met u meedenken over het verbeteren van de brandveiligheid, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een sprinklersysteem. 

 

Verzekeringspremie monumentaal pand

Door het unieke karakter van een rietgedekt monument en de maatwerk verzekeringsoplossingen die hiervoor nodig zijn, verschillen de premiekosten voor een monumentaal pand per verzekeraar.

Sommige eigenaren kiezen er voor om niet de volledige herbouwwaarde van hun monument te laten verzekeren. Dit raden wij ten zeerste af. Bij totaalverlies kunt u namelijk met een enorm financieel gat komen te zitten. Wij raden u daarom aan om de volledige herbouwwaarde te laten verzekeren, zodat u bij calamiteiten niet voor financiële verassingen komt te staan. Via Rietpolis kunt u gebruik maken van onze speciale monumenten verzekering. Hiermee zijn de volgende risico’s gedekt:

  • Schade door brand, water, storm en andere natuurrampen.
  • Kosten voor restauratie met behulp van traditionele materialen en specialisten.
  • Aansprakelijkheid voor bezoekers en derden.
  • Afdekken aansprakelijkheid in geval van exploitatie landgoederen.
  • Ook bijgebouwen kunnen worden meeverzekerd.
  • Verlies van huurinkomsten bij schade, wanneer u bijvoorbeeld vanuit uw monumentaal pand een B&B exploiteert.
Neem contact op voor meer informatie