Het belang van een allriskdekking

Het belang van een allriskdekking

voor uw woning met rieten kap

Met een woonverzekering zijn uw woning en inboedel doorgaans goed verzekerd bij schade of totaalverlies. Dan kunt u zich wellicht afvragen wat de meerwaarde is van een allriskdekking. Toch kan deze dekking op uw rieten dak verzekering een groot (financieel) verschil maken in bepaalde situaties waarbij schade aan uw woning ontstaat. 

Wellicht kent u de term ‘allrisk’ vooral van uw autoverzekering, maar dit kan ook op uw rieten dak verzekering van toepassing zijn. Wij begrijpen dat dit wellicht voor verwarring zorgt en daarom vinden wij het belangrijk om uitgebreid op dit onderdeel in te gaan. Zodoende weet u ook waarom dit weldegelijk een belangrijke aanvulling is op uw rieten dak verzekering.

 

Opstal- en inboedelverzekering vormen de basis van uw rieten dak verzekering

Een woonhuisverzekering bestaat hoofdzakelijk uit twee componenten. Met de opstalverzekering zijn onroerende zaken gedekt bij schade. Vaak maakt dit onderdeel uit van de constructie van uw woonhuis, zoals de muren, houtwerk en natuurlijk uw rieten kap. Ook bijgebouwen zoals garages of schuren vallen hieronder. Via de opstalverzekering kunt u zelfs zonnepanelen of een (vast)zwembad meeverzekeren. Met de opstalverzekering bent u financieel gedekt bij schade door onder andere storm, brand, water of braakschade. 

Het tweede onderdeel betreft de inboedelverzekering. Hieronder vallen alle roerende en loszittende zaken. Denk hierbij aan uw meubilair en andere persoonlijke bezittingen. Ook los tuinmeubilair of de barbecue valt hieronder. Dankzij de inboedelverzekering zijn uw spullen verzekerd bij diefstal of schade door brand, water, blikseminslag of storm. 

 

Wat betekent een allrisk dekking?

Ondanks dat een standaard woonhuisverzekering veel risico’s en scenario’s afdekt, zijn er toch een aantal situaties die hier niet standaard in zijn opgenomen. 

Een concreet voorbeeld is wanneer u door eigen schuld schade toebrengt aan uw inboedel, bijvoorbeeld wanneer u rode wijn over uw witte bank morst of u vergeet de kraan van uw bad dicht te draaien en daardoor waterschade ontstaat. Ook schade door vallen en (om)stoten zijn voorbeelden van bijzondere situaties.

In dit soort situaties biedt een allrisk dekking uitkomst. Uiteraard valt schade die u opzettelijk heeft aangebracht aan uw woning of inboedel hier niet onder. Schade die u per ongeluk aan de goederen van een ander aanbrengt worden weer gedekt door uw aansprakelijkheidsverzekering. Bijvoorbeeld wanneer u rode wijn over de bank van uw buren morst. 

 

Past een allriskdekking bij uw rietgedekte woning?

In het geval van een autoverzekering wordt een allriskdekking voor oudere exemplaren vaak afgeraden, omdat de meeste auto’s in de loop der jaren aanzienlijk minder waard worden. 

Voor woningen en met name in het geval van bijzondere woningen met rieten kap, ligt dat anders. Uw rietgedekte woning is waardevast en kan zelfs in de loop der jaren in waarde toenemen. Bovendien zit een ongeluk, ook door eigen toedoen, in een klein hoekje. 

Bij Rietpolis verzekeren we u altijd op basis van een allrisk dekking. Dat betekent dat alle onvoorziene gebeurtenissen zijn verzekerd, tenzij dit is uitgesloten in de voorwaarden. 

De specialisten van Rietpolis adviseren u graag over de mogelijkheden van onze rietverzekering met allrisk dekking.

Vraag een offerte aan