Heeft uw rieten kap geen dakgoten?

Heeft uw rieten kap geen dakgoten?

Zo zorgt u toch voor optimale hemelwaterafvoer

In tegenstelling tot pannendaken beschikken de meeste rieten daken niet over goten voor de afvoer van hemelwater. Riet zorgt op zichzelf al voor een redelijke afvoer van regenwater, maar om problemen bij zware regenval te voorkomen, kunt u weldegelijk maatregelen treffen voor een betere hemelwaterafvoer op en rondom uw rietgedekte woning.

 

Volgens het wettelijk bouwbesluit moet ieder dak in Nederland over dakgoten beschikken, al dan niet met aansluiting op het riool. Woningen met riet als dakbedekking vormen een uitzondering op deze regel. Door de constructiewijze is het simpelweg niet altijd mogelijk om goten onder de rietrand aan te brengen. 

Onvoldoende afvoer van hemelwater kan echter voor problemen zorgen en schadelijk zijn voor het pand en zelfs voor uw gezondheid. Zeker nu extreme regenbuien steeds vaker voorkomen, is een optimale afvoer van hemelwater belangrijker dan ooit. 

De risico’s van onvoldoende regenwaterafvoer

In tegenstelling tot dakpannen wordt regenwater door het riet al beter verspreid afgevoerd. Maar met name bij zware regenval is dit vaak niet afdoende. Regenwater dat niet goed wordt opgevangen kan onder andere voor de volgende problemen zorgen:

  • Plasvorming rondom uw woning;
  • Aantasting van muren en fundering;
  • Aantasting van houtwerk, zoals kozijnen;
  • Schimmelvorming binnen- en buitenshuis.

Vocht dat niet goed weg kan trekt uiteindelijk zelfs de woning in en kan een gezondheidsrisico voor de bewoners vormen. Vocht en schimmels kunnen astma en andere luchtwegklachten bijvoorbeeld verergeren.

Optimale drainage voor uw woning met rieten kap

Hoewel het plaatsen van dakgoten rondom uw rietgedekte woning niet altijd een optie is, zijn er genoeg andere methoden om alsnog een betere hemelwaterafvoer te realiseren. 

Een van oudsher veelgebruikte methode is de aanleg van drainagegoten op maaiveldniveau rondom de woning. Deze goten worden eerst uitgegraven en vervolgens voorzien van (kiezel)stenen, zodat het water gemakkelijker in de grond kan wegzakken. Als aanvulling kunnen er in het straatwerk extra goten worden aangelegd met aansluiting op het riool.

Om de overlast van opspattend regenwater tegen te gaan, kan de woning ook worden voorzien van een waterdichte opstaande strook langs de muren. Dit is hetzelfde principe als een opstaande plint. Met name wanneer de buitengevel is voorzien van lichte stenen of stucwerk, kan opspattend water dit vervuilen. Dankzij de opstaande strook wordt dit probleem voorkomen.

In hoeverre deze maatregelen voor uw woning met rieten dak nodig zijn, hangt deels af van de locatie. In een omgeving met veel zandgrond zakt het water relatief sneller weg dan in een gebied met kleigrond. 

Een nder belangrijk aandachtspunt betreft bijzonderheden op de woning, zoals dakkapellen en schoorstenen. Dit zijn doorgaans extra kwetsbare plekken bij wateroverlast en lekkage. In dat geval kan er soms wel een kleine dakgoot worden geplaatst om zo het regenwater beter af te voeren. 

 

Zo creëert u optimale hemelafvoer rondom uw rietgedekte woning

  • Aanleg van een drainagegoot rondom uw woning;
  • Aanleg van extra afvoergoten in het straatwerk met aansluiting op het riool;
  • Gebruik van opstaande randen rondom de woning om overlast van opspattend water tegen te gaan;
  • Besteed extra aandacht aan kwetsbare plekken, zoals een dakkapel of schoorsteen.