Hoe schadelijk zijn vogels en ongedierte voor uw rieten dak?

Hoe schadelijk zijn vogels en ongedierte voor uw rieten dak?

Als natuurlijk product kan het riet op uw dak soms ongenode gasten aantrekken, zoals vogels en insecten. In veel gevallen hoeft dit geen probleem te zijn voor uw rieten dak, maar soms moet er weldegelijk worden ingegrepen en kan er sprake zijn van overlast en schade. Lees met welke soorten ongedierte u in uw rieten kap te maken kunt krijgen en wat u hier eventueel tegen kunt doen.

Bijna elke eigenaar van een rietgedekte woning krijgt te maken met ongedierte. In de meeste gevallen kan dit geen kwaad en zult u er weinig tot niets van merken.

Toch kunnen er situaties ontstaan waarbij ongedierte wél voor overlast zorgt of wijst op een gebrek aan uw rieten kap. In dat geval moet u tijdig actie ondernemen. In dit artikel besteden wij daarom graag aandacht aan de meest gestelde vragen over ongedierte in en rondom uw rietgedekte woning.

 

Met welke ongedierte kunt u te maken krijgen?

De ligging en locatie van uw rietgedekte woning bepaalt mede de kans op de aanwezigheid van bepaald ongedierte. Woningen in een bosrijke omgeving ervaren doorgaans sneller ongedierteoverlast, maar ook in open gebieden kunt u  met ongenode gasten te maken krijgen.

De meest voorkomende soorten ongedierte:

  • De rietluis (ook wel stofluis genoemd);
  • Springstaarten;
  • Processierups;
  • Rietmijten;
  • Spinnen;
  • Vogels.

 

De rietluis

Van alle insecten is de rietluis, ook wel bekend als de stofluis, de meest voorkomende vorm van ongedierte in rieten kappen. Veel eigenaren schrikken als ze deze beestjes waarnemen, maar in veruit de meeste gevallen kunnen ze geen kwaad.

Deze minuscule bruine luis vertoeft graag op donkere vochtige plekken. De kans op rietluis is daarom groot in vochtige perioden. Heeft u het idee dat de populatie rietluis in uw rietdek te groot wordt? Dan kan dit duiden op vochtproblemen.

 

Wat kan ik doen bij rietluis?

De beste vorm van preventie tegen teveel rietluis is het voorkomen van mos- en algvorming op uw rieten kap. Zolang het riet goed kan ademen en drogen is er weinig aan de hand. Laat u nieuw riet op uw dak aanbrengen, houdt er dan rekening mee dat u in het begin ook met rietluis te maken kunt krijgen dat is meegekomen met het nieuwe riet. Dit lost zich vanzelf op.

offerte aanvragen gratis rietconsult

Springstaarten

De springstaart is een zes potige bruine kruiper van ongeveer 6 millimeter groot, die wegspringen bij gevaar. In kleine getalen vormen deze beestjes geen probleem voor uw rietgedekte woning. Bij grote getalen kan hun aanwezigheid op serieuze schimmelproblemen wijzen, aangezien deze insecten hiervan leven.

Heeft u het idee dat er teveel springstaarten in uw rieten dak leven? Laat dan een rietdekker uw dak controleren op mogelijke schimmel en/of vochtproblemen.

 

Processierups

Deze rups komt voornamelijk voor in gebieden met eikenbomen. Voor het riet vormt deze rups geen gevaar, maar de haartjes kunnen bij mensen voor huid- en oogirritatie zorgen.

 

Rietmijten

De rietmijt leeft graag in stro, hooi, riet en graan. Hoewel de rietmijt niet direct een gevaar vormt voor uw rieten dak, kunnen ze wel mensen bijten. Dit is vergelijkbaar met een vlooienbeet, wat resulteert in kleine jeukende bultjes.

Een uitbraak van rietmijt is gelukkig vaak van korte duur. Er valt zodoende ook weinig aan te doen en heeft geen invloed op de kwaliteit van uw riet.

 

Spinnen

Behalve dat spinnen door veel mensen als ‘eng’ worden ervaren, zijn ze onschuldig voor zowel het riet als voor mensen. Spinnen kunnen wel weer vogels aantrekken en zij kunnen wel schade toebrengen aan uw rieten dak.

 

Vogels

Een veelvoorkomend probleem zijn vogels die rietstengels uit het dak trekken. Met name in het voorjaar is riet geliefd nestmateriaal voor vogels. Vooral rondom de nok en vorst kunnen hierdoor al snel kwetsbare plekken in uw rieten kap ontstaan, met kans op lekkage en bijkomende problemen.

De houtduif, ekster en kauwtjes zijn bekende daders. Om de schade te beperken kan een rietdekker een laag gaas aanbrengen onder de nokvorst. Wanneer er toch kale plekken in het riet zijn ontstaan, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te herstellen.    

 

Ga nooit zelf aan de slag met gif

Is er sprake van overlast door ongedierte? Schakel dan altijd een professionele ongediertebestrijder in. Ga nooit zelf aan de slag met gif of iets dergelijks, omdat dit schadelijk kan zijn voor uw riet! Bij twijfels over ongedierte kunt u natuurlijk ook een rietdekkersbedrijf om advies vragen.

 

Bent u benieuwd welke rol een rietverzekering speelt bij ongedierte? De adviseurs van Rietpolis informeren u hierover graag.