Een nieuw rieten dak? Chinees riet komt in aanmerking voor subsidie

Een nieuw rieten dak? Chinees riet komt in aanmerking voor subsidie

Een rieten dak met schroefdakconstructie in combinatie met isolatiefolie heeft een uitstekende isolatiewaarde. Toch is het verkrijgen van subsidies voor riet als isolatieoplossing nog altijd een uitdaging. Daar lijkt nu verandering te komen.

Het vervangen van een rieten dak kan een flinke investering zijn. In dat geval is het wel zo fijn als u een beroep kunt doen op subsidies. Als u met speciaal isolatiefolie uw schroefdak isoleert, kunt u voor deze folie de zogenoemde Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen.

Omdat riet zelf ook over een uitstekende isolatiewaarde beschikt, pleit de Vakfederatie Rietdekkers er al langere tijd voor om ook riet op te laten nemen in de lijst met isolerende maatregelen. Begin februari 2023 kwam er vanuit de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het eerst akkoord op het toepassen van de ISDE-regeling.

Chinees riet valt per direct onder de ISDE-regeling
Voor woningeigenaren die onlangs hun rieten dak hebben vernieuwd met Chinees riet of dit op korte termijn willen doen, kunnen dankzij het akkoord van de RVO de kosten aanzienlijk worden gedrukt.

Wanneer u twee energiebesparende maatregelen toepast, bijvoorbeeld Dakisolatie (Chinees riet) in combinatie met dubbelglas, dan bedraagt de subsidie €30 per vierkante meter. Het totaal gedekte oppervlak moet minimaal 20m2 beslaan en er wordt maximaal 200 m2 gesubsidieerd. Past u alleen het Chinese riet toe als isolerende maatregel? Dan bedraagt de subsidie €15 per vierkante meter.

Helaas geldt de subsidie nog niet voor andere soorten riet, omdat hier nog geen officiële isolatiewaarde aan is toegekend. Het proces hiervoor is al in gang gezet, aangezien het niet meer dan logisch zou zijn dat andere rietsoorten ook subsidiabel worden. 
 

Voorwaarden ISDE-subsidie voor Chinees riet

Er kan niet voor alle situaties subsidie worden aangevraagd. Zo stelt de RVO een aantal belangrijke voorwaarden:

• De bouwvergunning voor het betreffende pand moet zijn afgegeven vóór 30 juni 2018. De ISDE-regeling geldt dus niet voor nieuwbouw. 
• De ISDE-subsidie geldt uitsluitend voor een schroefdakconstructie
• U kunt de subsidie alleen aanvragen voor Chinees riet in combinatie met ander dakisolatiemateriaal. De combinaties staan vermeld op de website van RVO.

Hoe zit het met btw op Chinees riet?
Hoewel RVO Chinees riet als isolatiemaatregel beschouwt, doet de Belastingdienst dit (nog) niet. Op isolatiemateriaal geldt bijvoorbeeld een lager btw-tarief van 9%. Voor het aanbrengen van (alle soorten) riet geldt dus het volle btw-tarief van 21%.

Hoe werkt de ISDE-regeling?
Via de website van de RVO kunt u uw subsidieaanvraag indienen. Hiervoor vindt u de goedgekeurde maatregelen en de meldcodes.

Uiteraard dient u een offerte of factuur met daarop dezelfde meldcode voor te kunnen leggen, plus bewijs dat het daadwerkelijk om Chinees riet gaat. Uw rietdekker kan u helpen en dit bewijs verkrijgen via de rietleverancier. Vermeld bij uw aanvraag ook het aantal gedekte vierkante meters en de datum waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd.