Het belang van een goede rechtsbijstandverzekering

Het belang van een goede rechtsbijstandverzekering

Een juridisch specialist kan voorkomen dat conflicten escaleren en eventuele financiële schade aanzienlijk beperken.

Zeker wanneer het gaat om geschillen rondom uw rietgedekte woning kan een goede rechtsbijstandverzekering een wereld van verschil maken. Een juridisch specialist kan voorkomen dat conflicten escaleren en eventuele financiële schade aanzienlijk beperken. 

Wanneer u in een conflictsituatie terechtkomt, is het belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijnU wilt dat uw woning met rieten kap natuurlijk zo goed mogelijk verzekerd is bij schade door brand, storm of bij een inbraak. Maar hoe goed bent u verzekerd tegen financiële schade als gevolg van een conflict? 

Een rechtsbijstandverzekering is een belangrijke aanvulling op uw woonverzekering, omdat veel conflicten te maken hebben met zaken in en rondom uw rietgedekte woning. Het bijsluiten van een rechtsbijstandverzekering op uw nieuwe of bestaande rietverzekering kan daarom een goed idee zijn.

Rechtsbijstandverzekering wonen

Een rechtsbijstandverzekering kan bij verschillende situaties worden ingezet. Met de module ‘wonen’ dekt uw rechtsbijstandverzekering conflicten rondom vastgoed. Dergelijke conflicten kunnen bijzonder ingrijpend en kostbaar zijn. 

Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van veelvoorkomende scenario’s waar een goede rechtsbijstandverzekering wonen belangrijk bij kan zijn.

Aankoop/verkoop van een rietgedekte woning

Het kopen van een rietgedekte woning kan helaas gepaard gaan met juridische conflicten, zowel bij de aankoop van nieuwbouw als bestaande bouw. Denk aan conflicten rondom:

 • Datum van oplevering en/of sleuteloverdracht;
 • Verborgen gebreken;
 • Meerwerk dat niet volgens afspraak is uitgevoerd;
 • Gebreken bij oplevering nieuwbouw.

Verbouwing van uw rietgedekte woning

Wanneer u investeert in een (grote) verbouwing, liggen conflicten met aannemers helaas altijd op de loer. Van een nieuwe badkamer tot het vervangen van uw rieten kap of zelfs bij het verduurzamen van uw rietgedekte woning

Een verbouwing is vaak al stressvol en kostbaar genoeg zonder dat er conflicten ontstaan. Wanneer er toch onenigheid is met bijvoorbeeld een aannemer, kunnen de gevolgen groot zijn. Met een goede rechtsbijstandverzekering bent u onder andere gedekt bij de volgende conflictsituaties:

 • Niet nagekomen afspraken van de aannemer rondom oplevering;
 • Defecten of onvolledigheden bij oplevering project;
 • Gebruik verkeerde materiaal;
 • Nevenschade door verbouwwerkzaamheden;
 • Onenigheid rondom facturatie.

Naast de bovengenoemde zaken vergoedt uw rechtsbijstandverzekering dankzij de module ‘wonen’ u ook de kosten voor de inzet van juristen bij conflicten met uw buren, bijvoorbeeld over de erfafscheiding of bij overlast. Daar vallen geschillen met gemeentelijke instanties ook onder. 

Rechtsbijstandverzekering consumentenzaken

Een andere belangrijke module betreft rechtsbijstand bij consumentenzaken. Hierbij worden de kosten voor rechtshulp vergoed bij onder meer de volgende conflictsituaties:

 • Spullen/inboedel. Bijvoorbeeld conflicten rondom de aankoop van spullen, al dan niet via internet;
 • Dienstverleners/abonnementen. Denk aan onenigheid met uw internetprovider of onderhoudscontracten;
 • Familiezaken. Conflicten over een erfenis of voogdij;
 • Conflicten over schades. Hier vallen ook de juridische kosten onder die u maakt om uw onschuld te bewijzen;
 • Tuchtzaken. Conflicten rondom psychische of lichamelijke zaken, zoals bedreiging of intimidatie.

Rechtsbijstand en uw rietverzekering

Het is zeer eenvoudig om de rechtsbijstandsmodule ‘Consument & Wonen’ bij te sluiten op uw nieuwe of bestaande rietverzekering. 

Uiteraard dient u de polisvoorwaarden goed te controleren op welke juridische kosten bij verschillende conflictsituaties worden gedekt. Conflictsituaties die bijvoorbeeld niet onder de module Consument & Wonen vallen zijn verkeer, werk/inkomen en fiscaal. 

De experts van Rietpolis adviseren u graag over alle dekkingen en aanvullende mogelijkheden van een rechtsbijstandverzekering voor uw rietverzekering.