Subsidie aanvragen voor rieten dak wordt makkelijker

Subsidie aanvragen voor rieten dak wordt makkelijker

Nieuwe meldcode

Goed nieuws voor eigenaren van een woning met schroefdak die graag willen verduurzamen. Dankzij inspanningen van de Vakfederatie Rietdekkers, kan er vanaf begin 2024 met één meldcode voor alle type riet subsidie worden aangevraagd.

 

Halverwege 2022 bleek uit onderzoek uitgevoerd door Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG), dat de isolatiewaarde van een rieten schroefdak aanzienlijk hoger ligt dan aanvankelijk werd gedacht. 

De isolatiewaarde wordt bepaald aan de hand van RC, dat staat voor “Resistance Construction”.  Des te hoger de RC-waarde, des te beter een woning zijn warmte kan vasthouden. De minimale RC-waarde voor een gerenoveerde/bestaande woning in Nederland is 2,0 m²K/W, terwijl dat voor nieuwbouw minimaal 6,0 m²K/W dient te zijn. 

Uit het onderzoek blijkt dat een rieten kap met een dikte van 30 centimeter een RC-waarde van 4,2 m²K/W heeft. Dankzij het schroefdak beschikt uw woning zodoende al over een hoger energielabel ten opzichte van de traditionele rieten dakconstructie. 

Om meer te besparen op uw energiekosten en het wooncomfort te vergroten, kunt u uw rieten dak nog verder isoleren. Een dergelijk isolatieproject kan kostbaar zijn, waardoor het wel zo prettig is als u een beroep kunt doen op subsidies voor verduurzaming van uw rietgedekte woning. 

Tot voor kort golden er soms verwarrende regels voor het aanvragen van een subsidie, doordat de overheid onderscheid maakte in de verschillende soorten riet dat werd gebruikt. Gelukkig is deze situatie verbeterd!

 

Eén meldcode voor alle soorten riet

Tot 2023 werden verschillende rietsoorten om al dan niet in aanmerking te komen voor verduurzamingssubsidie apart beoordeeld door het BCRG (Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid). Met name voor riet uit bepaalde landen werden aanvragen soms afgewezen, omdat de isolatiewaarde van dit riet ter discussie stond. Dit leidde tot de nodige frustraties bij woningeigenaren. 

In samenwerking met meerdere partijen heeft de Vakfederatie Rietdekkers zich hard gemaakt voor één rekenmethode voor alle soorten riet. Dit betekent dat het BCRG voortaan alle schroefdaken op dezelfde manier zal beoordelen wat betreft isolatiewaarde, ongeacht de herkomst van het riet. 

 

Zo kunt u voortaan subsidie aanvragen 

Heeft u verbouwplannen voor uw rietgedekte woning en dan met nadruk op verduurzaming, zoals het aanbrengen van dakisolatie? 

Dan is het in de eerste plaats goed om te weten dat u de aanvraag voor een subsidie zelf moet doen. Een rietdekker kan niet voor u doen. Via de website RVO.nl vindt u alle voorwaarden en details over het aanvraagproces van de ISDE-subsidie, oftewel Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing.   

Wanneer u een subsidieaanvraag indient heeft u hiervoor een specifieke meldcode nodig. Tot voor kort had u voor Chinees riet een eigen code nodig. Die is per direct vervallen. Vanaf nu gebruikt u voor de aanvraag van de ISDE-subsidie voor een schroefdak altijd de meldcode KA26442. 

 

Groots verbouwen? Bekijk of uw rietverzekering dan nog bij uw situatie past

Grote verbouwingen en veranderingen aan uw rietgedekte woning kunnen gevolgen hebben voor de waarde van uw huis en zodoende ook voor uw rietverzekering. Overleg bij dergelijke plannen altijd eerst met uw rietverzekeraar. Zo voorkomt u dat uw woning onderverzekerd raakt. 

Neem contact op