De belangrijkste termen en technieken voor rietendakrenovatie uitgelegd

De belangrijkste termen en technieken voor rietendakrenovatie uitgelegd

Wie op het punt staat om zijn rieten kap te renoveren, komt diverse technieken en termen tegen. Opstoppen, doordekken, bijsteken of vernieuwen. Wat betekenen deze termen en welke techniek is er nodig voor de renovatie van uw eigen rieten kap? 

 

Gemiddeld genomen gaat een rieten kap zo’n 25 tot zelfs 40 jaar mee. De levensduur van het riet hangt onder andere af van de ligging van uw woning en de staat van onderhoud. Het compleet vervangen van een rieten dak is een ingrijpende en kostbare onderneming. Het is daarom belangrijk om de levensduur van een rieten dak waar mogelijk te verlengen. In sommige gevallen is hiervoor een tussentijdse renovatie nodig, bijvoorbeeld bij minimale slijtage of schade als gevolg van het weer of vogels.

Voor een rietendakrenovatie zijn meerdere technieken mogelijk. Hieronder gaan wij in op alle begrippen die hierbij van toepassing kunnen zijn.

 

Opstoppen (rietdek weer op dikte brengen)

Bij deze grondige renovatiemethode wordt het dak eerst vrijgemaakt van algen en mos. Vervolgens wordt elke laag riet door de rietdekker teruggetrokken. De ruimte die hierdoor onder de gaarde ontstaat kan met nieuw riet van minimaal 70 centimeter worden aangevuld. Dit noemt men ook wel bijsteken. 

Hiermee wordt het gehele rietdek weer op volle dikte gebracht. De gaarden blijven zichtbaar omdat deze om de andere laag over het riet gebonden worden. Verder drijft de rietdekker het riet af en kan uw rieten kap er weer flink wat jaren tegenaan. 

 

Doordekken, blank verstoppen of verdrijven

Ook in dit geval wordt de rieten kap eerst ontdaan van algen en mos. Net als bij het opstoppen wordt elke rietlaag teruggetrokken en de ruimte daaronder gevuld met nieuw riet. Het verschil is dat bij doordekken elke laag riet met (bestaande) gaarde wordt vastgebonden in het dak. 

In tegenstelling tot het opstoppen, zijn de gaarden bij blank verstoppen van buitenaf niet zichtbaar. 

 

Overdekken 

Deze renovatiemethode is minder grondig en daardoor de minst wenselijke optie. Bij overdekken wordt het oude rietdek eerst schoongemaakt. Vervolgens wordt hier overheen een compleet nieuw rietdek aangebracht, waarmee de totale dikte van het rietdek op 30 tot 40 cm wordt gebracht. 

Met deze renovatietechniek hoeven er geen veranderingen aan de onderconstructie te worden aangebracht, wat een voordeel is. Maar anderzijds is het nadeel van deze methode dat het oude stoffige dak blijft zitten en eventuele gebreken aan de onderconstructie niet worden verholpen. Overdekken is daarom vooral een cosmetische ingreep en verlengt niet zozeer de levensduur van het rieten dak.

 

Bijsteken (grote schoonmaak en kwetsbare plekken repareren) 

Deze manier van rietendakrenovatie is de minst kostbare methode, maar alleen mogelijk indien het rietdek nog in redelijke staat verkeert.

In tegenstelling tot opstoppen en doordekken, wordt niet het gehele rietdek teruggetrokken. De rietdekker verwijdert zeer zorgvuldig alle algen en mos van het rieten dak. Vervolgens wordt er nieuw riet bijgestoken op alleen de kwetsbare plekken, waar het rietdek dunner is dan 15 cm. De rietgaarden blijven of worden hiermee vaak zichtbaar en waar deze los zitten opnieuw goed vastgemaakt. Vervolgens wordt het dak afgedreven en wederom goed schoongemaakt. 

Met deze renovatiemethode kan de levensduur van uw rieten dak aanzienlijk worden verlengd, mits u hier op tijd bij bent. Wel kan er door de nieuwe rietstengels tijdelijk een kleurverschil ontstaan, maar dit trekt meestal binnen twee jaar weg.  

Dankzij goed onderhoud en tussentijdse renovatie kunt u de levensduur van uw rieten kap  aanzienlijk verlengen. Wanneer de kwaliteit van het rietdek en/of de onderconstructie echter te slecht is, zal de gehele rieten kap vervangen moeten worden. Een deskundige rietdekker kan u hierbij adviseren.

Vind een rietdekker